Bijker International Merchants bv 2004 - 2014
Bijker International Merchants bv
Intro Roof2roof Biochar Cleantech Contact
Als duurzaam ondernemer ben ik actief op het gebied van Energie Milieu Technologie en de circulaire economie. Wij werken aan cleantech  projecten en innovaties, dit is een specialisme. Dit kan zijn in de ontwikkelingsfase of in de commerciële fase. Er zijn nieuwe technologieën die feitelijk een grote duurzaamheid slag opleveren met economisch toegevoegde waarde. Het slimmer omgaan met grondstoffen, voedsel, water en energie, is voor iedereen van groot belang. Een nieuwe en schone revolutie is in aantocht, cleantech. Dit is een schonere manier van produceren en circulair omgaan met afval - grondstoffen. Het is niet meer een drempel, maar wordt de basis van industriële groei. Cleantech is de belangrijkste economische trend van de komende eeuw en de ontwikkelingen komen uit alle hoeken van de wereld. Energie Milieu Technologie is de verbindende factor. Het gaat niet alleen om technologie, maar ook om samenwerken in de keten.  Roof2Roof recycling van daken hebben wij in 2014 bedrijfsmatig gelanceerd. We maken van oude daken nieuwe dakbedekking. Dit betekent behoud van grondstoffen én forse energiebesparing. Het materiaal wordt bovendien niet verbrand in een AVI, maar beland weer op het platte dak. Roof2Roof is mede ontstaan uit de Friese Grondstoffen Agenda van de provincie Friesland en is een prachtig voorbeeld van de circulaire economie. Biochar is een belangrijk onderdeel van Bijker International Merchants bv. De ontwikkelingen rondom Biochar zijn de afgelopen jaren gevolgd. In eigen beheer is een prototype pyrolyse machine gebouwd voor het maken van Biochar en biogas. Deze ontwikkeling is zeer interessant voor de toekomst. Het levert een bijdrage aan de een oplossing van het klimaatprobleem door koolstof in de bodem op te slaan én te zorgen voor betere bodems, vruchtbare bodems.      Energieopslag is een noodzakelijk voor het energie netwerk van de toekomst. Er wordt gewerkt aan een nieuw opslag systeem voor elektriciteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een energiedrager. Hiervoor wordt op dit moment een pilotproject opgericht. Wij geven ook advies en consulting aan organisaties die cleantech projecten voorbereiden of uitvoeren. Business development van innovaties betekent met name het realiseren van nieuwe afzetmarkten voor de nieuwe eindproducten. Nieuw ontwikkelde installaties kunnen regionaal of landelijk opgericht worden voor exploitatie. Bijker International Merchants bv heeft een holdingfunctie en een ontwikkeling functie. Een energieke groet, Gerben D. Bijker 
Welkom
Introductie 
Intro